Co takhle začít v novém roce s výukou angličtiny či tvořivými Skřítkohrátkami?

02.01.2016 22:12

Přidejte se!

Detailní informace o kurzech AJ pro děti metodou Helen Doron Vám předá lektorka Tereza Slancová na tel: 775 610 273 nebo je naleznete na FB Helen Doron Dobříš a https://helendoron.cz/branch/dobris

Program Skřítkohrátek a možnost přihlásit se naleznete na našich webových stránkách www.skritkov.com pod záložkou Skřítkohrátky nebo na tel 602 325 908. Tvořivé dílničky otevíráme při min.počtu 5 dětí.

Těšíme se na Vás!